Hans Christian Andersen’s fairy tales

There are 212 registered fairy tales by H.C. Andersen and in the menu item “Fairy tales”, there are 157 of the published fairy tales.

The 20 most popular H.C. Andersen fairy tales in Denmark have interpreting pictures of the fairy tales’ titles. The fairy tales include: Clumsy Hans, The Little Match Girl, The Nightingale, The Flying Trunk, The Wild Swans, The Steadfast Tin Soldier, The Emperor’s New Clothes, The Little Mermaid, The Traveling Companion, The Naughty Boy, Thumbelina, Little Ida’s Flowers, The Princess on the Pea, Little Claus and Big Claus, and The Tinder Box. The fairy tale, “The Ugly Duckling”, has been animated and can be seen as a cartoon. Within several of H.C. Andersen’s fairy tales, You can read relevant information in context of the fairy tale, e.g. “The Tallow Candle” has additional pieces of information explaining how it was discovered, how it was dated and how it was verified, in addition to H.C. Andersen’s relation to Madam Bunkeflod.

Fairy tales by Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen er mest berømt for sine eventyr. Hans første eventyrsamling udkom i 1835 og han udgav værker lige til sin død i 1875. H.C. Andersen udgav selv 156 af de eventyrlige tekster, siden er der blevet udgivet 18 mere, altså er 174 af H. C. Andersens eventyr og historier blevet udgivet. Men i alt kan der argumenteres for at 212 tekster er blevet udgivet og bør indgå under betegnelsen eventyr.
Så sent som i 2012 fandt man i Stadsarkivet på Fyn et manuskript til et aldrig udgivet eventyr af H. C. Andersen. Selvom hans eventyr i vestlige lande, i særdeleshed i Skandinavien ses som underholdning for børn, indeholder alle eventyr også pointer, moraler og filosofi for voksne. Dette har givet digteren stor popularitet i især Asien hvor han i Kina kendes som An Tusheng “den vise discipel” og er lige så anerkendt hos voksne som hos børn.

Denne side indeholder 167 af H.C. Andersens eventyr. Mange veksler mellem at kalde hans eventyrlige tekster for eventyr og historier. I H.C. Andersens forfatterskab betegner historier en bevægelse mod en større æstetisk bredde, hvor der eksperimenteres med det realistiske og sådan er mere for det voksne publikum og i mindre grad for børn. De første, publicerede seks hæfter af HCAs eventyr går under betegnelsen: Fortalt for børn, siden udkom en række nye eventyr og billedbog – uden billeder, men i 1852 udkom den første samling afHistorier.